Twitter is in Nederland vooral populair onder een harde kern van oudere jongeren

Uit de uitkomsten van het nationaal social media onderzoek van Newcom Research blijkt dat Twitter vooral populair is onder de oudere jongeren. Jongeren haken af en in cijfers zorgde dat in 2015 voor een daling van 11%. De mensen die afhaken zijn voornamelijk jongeren tussen de 15 en 19-jaar oud. In Nederland zijn zo’n 2,6 miljoen Twitter gebruikers. Ter vergelijking, van WhatsApp maken zo’n 10 miljoen Nederlanders gebruik en daarna volgt FaceBook. De enquête is gehouden onder 10.000 mensen zodat je kan spreken over een representatief onderzoek.

Hieronder het Twitter gebruik in Nederland van gisteren. De rode puntjes (vlekken) zijn tweets die zijn verzonden via een iPhone. De groene puntjes zijn tweets van Android gebruikers. Wij zien dan weer heel andere dingen die wat ons betreft zo’n Twitter onderzoek overstijgen ;-)
Twitter gebruik NL