Tegenstrijdig onderzoek naar GSM & UMTS straling

Dr Elisabeth Cardis heeft voor de de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de schadelijke effecten van mobiele telefoons op onze gezondheid. Voor het onderzoek heeft de WHO gebruik gemaakt van onafhankelijke wetenschappelijke gegevens uit 13 verschillende landen waabij 12.800 mensen werden gevolgd tussen 2000 en 2004 en waar zo’n 22 miljoen euro aan is gespendeerd. De uitslag van het onderzoek is ondubbelzinnig: wie veel belt maakt meer kans om op latere leeftijd een hersentumor te ontwikkelen. Nog voor het einde van dit jaar zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de resultaten het onderzoek naar de schadelijke effecten van mobiele telefoons op onze gezondheid bekendmaken.

Dr Elisabeth Cardis, vraagt overheden dan ook voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder ‘een gelimiteerd gebruik van gsm’s door kinderen’. Ze dringt er ook op aan om meer gebruik te maken van handenvrij te bellen en het gsm-gebruik in het algemeen te minderen.

Via Le Figaro lekte dit weekend een rapport uit van een onderzoek van het ministerie van milieu-hygiëne, veiligheid en werk waaruit blijkt dat de straling van GSM, WiFi en bluetooth helemaal niet zo gevaarlijk is als wij denken. De wetenschappers hebben twee jaar onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat op korte of lange termijn de straling van de radio frequenties geen invloed heeft op de volksgezondheid.

ondeselectromagnetiques

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven dat de straling van mobiele telefoons op lange termijn voor een grote stijging van het aantal sterfgevallen zou kunnen zorgen. Wetenschapper Dirk Adang, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, onderzocht bij 124 laboratoriumratten de invloed van verschillende doses elektromagnetische straling. Drie groepen dieren die tijdens het onderzoek werden blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling hadden een dubbel zo hoog sterftecijfer dan de niet blootgestelde groep.

Wij zijn geen wetenschappers maar uit een simpele stralingstest met 2 GSM’s en een ei bleek eerder al dat een ei na 60 minuten hardgekookt is. En dan gebruikten deze “wetenschappers” GSM’s zonder UMTS. We zijn benieuwd naar het onderzoek van de WHO en later dit jaar dus meer.

sar1

Bron: Telegraph en Le Figaro