Obama noemt Steve Jobs tijdens persconferentie als voorbeeld voor The American Dream

President Obama heeft vandaag Steve Jobs als voorbeeld genoemd tijdens een persconferentie. Op een vraag van een journalist nam hij Steve Jobs als voorbeeld om te duiden dat het normaal is dat een deel van de Amerikanen steenrijk is. Er moet altijd ruimte zijn voor mensen om hun droom waar te maken, Jobs is een voorbeeld van The American Dream volgens Obama. Hij eerde Jobs als een persoon die twee tot drie revolutionaire producten heeft gemaakt en dat Jobs daardoor rijk is geworden is bijzaak. Het doel moet zijn dat iedereen een deel van de American dream kan verwezenlijken en de rijkdom die daaruit voortvloeit moeten we respecteren aldus Obama.