Minister EZ kan VVD Kamervragen over Apple niet beantwoorden

In navolging van hun Duitse collega’s stelden de Tweede Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Ton Elias van de VVD op 25 juni schriftelijke kamervragen aan Maria van der Hoeven, demissionair minister van Economische Zaken vanwege de opslag, het gebruik en het doorverkopen van locatiegegevens door Apple:

  1. Bent u bekend met de nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat akkoord gaan met deze voorwaarden Apple het recht geeft locatiegegevens van zijn gebruikers te vergaren, gebruiken en verkopen?
  3. Deelt u de mening dat geanonimiseerde data vaak toch te herleiden vallen naar individuen? Zo nee, waarom niet?
  4. Stelt u zich, net als Apple, op het standpunt dat de vergaarde (en de te vergaren) informatie niet te herleiden is naar individuele gebruikers? Zo ja, kunt u aangeven waarop u dit baseert? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te nemen ten aanzien van deze kwestie?

Apple benadrukt dat het de data anonimiseert zodat gebruikers niet persoonlijk zijn te identificeren. In de privacyvoorwaarden staat vermeld dat Apple niet persoonlijke informatie vergaart:

“Data in een vorm die directe associatie met een specifiek individu niet toestaat”.

Geanonimiseerde data blijkt toch vaak te herleiden naar individuen. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de universiteit van Texas. Apple is al sinds 2008 locatie gegevens aan het verzamelen via verschillende Apple hardware. In dat jaar zijn de End User License Agreements al aangepast.

Reactie van der Hoeven

Van der Hoeven laat weten dat ze de zaak wil doorgeven aan het ministerie van Justitie. Ze is van mening dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan beoordelen of het vragen van toestemming voor het verder verstrekken en verkopen van gegevens via de voorwaarden van Apple al dan niet rechtmatig is. Volgens de minister:

“het aangewezen orgaan dat kan beoordelen of de data dusdanig zijn geanonimiseerd dat er redelijkerwijs geen sprake is van herleidbaarheid.”

VVD Kamerlid Hennis-Plasschaert laat tegenover NU.nl weten dat ze niet helemaal tevreden is met de antwoorden:

“Het doorgeleiden naar het ministerie van Justitie in ieder geval iets is. Wel toont het antwoord de onkunde van Economiche Zaken aan op dit terrein. Ik verwacht een brede benadering, zoals bekend zijn er meer problemen op dit vlak”.

Duitsland

In Duitsland is ook ophef ontstaan over de nieuwe voorwaarden van Apple. In het weekblad Der Spiegel staat dat de Duitse minister van justitie, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wil dat Apple uitlegt wat voor gegevens van gebruikers worden bekeken en opgeslagen. Zij ‘verwacht dat Apple zijn databases openstelt voor Duitse privacybewakers’ en uitlegt wat er bewaard wordt en met welk doel. Volgens haar is Apple moreel verplicht om te voldoen aan transparantiestandaarden die Steve Jobs zelf publiekelijk heeft aangekondigd.

Verenigde Staten

Leden van het Amerikaanse congres stelden dezelfde vragen ook aan Apple en hebben inmiddels een reactie gekregen:  Apple verzamelt locatiegegevens van gebruikers via de iPhone, iPad, Mac computers maar ook via de Safari browser die ook op windows computers geïnstalleerd kan worden. De locatiegegevens worden twee keer per dag naar Apple verzonden als er een verbinding met internet is. Belangrijk is dat de gegevens worden gecodeerd waardoor de gegevens anoniem zijn. De gegevens krijgen een identificatienummer wat om de 24 uur wordt gewijzigd. Volgens Apple moet de gebruiker eerst zelf toestemming geven voor het verzenden van de locatiegegevens. Locaties van personen met GPS gegevens worden omgezet in postcodes en daarna pas verzonden naar Apple en zijn volgens Apple ook anoniem.

Telecom providers moeten zich houden aan regel 222 van de telecom-wet. Het is een bescherming van gebruikers zodat er altijd eerst toestemming gegeven moet worden voor het delen van locatiegegevens. Apple hoeft hier niet aan te voldoen omdat ze geen telecom provider is maar voldoet wel aan de regel.  Apple is niet uniek in het verzamelen van locatiegegevens, ook Google maakt gebruik van deze gegevens.