Medewerkers Apple fabrieken werken nog steeds onder onmenselijke werkomstandigheden

Apple CEO, Tim Cook had eind maart nog zo zijn best gedaan om de werkomstandigheden van de arbeiders in de Foxconn fabrieken te verbeteren maar die verbetering was blijkbaar toch tijdelijke beeldvorming want de eerste klachten over misbruik van arbeiders komen al weer binnen.

Wederom trekt Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM) aan de bel. De stichting stelt wangedrag van multinationals aan de orde en komt op voor de rechten van de Foxconn werknemers. Uit een rapport wat vandaag verscheen blijkt dat veel werknemers nog steeds een onmenselijke behandeling krijgen. Uit interviews onder 170 Foxconn werknemers blijkt dat schendingen van de arbeidstijden, onmenselijke behandelingen en een slecht salaris nog steeds de norm zijn. Dit komt voornamelijk door de hoge productie doelstellingen.

Door het bezoek van Apple CEO Tim Cook steeg het salaris van de medewerkers tussen de 16 en 25% maar moesten ze ook onbetaald overwerken door de recente loonstijgingen. De algemene gemiddelde salarissen van de werknemers zijn hierdoor uiteindelijk gedaald.

Bron: Reuters