>Mao’s rode boekje gratis voor de iPhone

>Citaten van voorzitter Mao Zedong, meestal het Rode Boekje genoemd, is een publicatie van de regering van de Volksrepubliek China en werd eerst uitgegeven in april 1964, samengesteld door maarschalk Lin Biao in eerste instantie tbv. het Volksleger. In het boekje wordt uit toespraken en publicaties van Mao Zedong geciteerd. In China heet dit boekje dan ook Citaten van Mao Zedong. De titel “Rode Boekje” wordt in de westerse wereld gebruikt omdat het een boekje is van een handzaam formaat met een rood kaft.

Het boekje bevat 427 citaten, verdeeld over 33 hoofdstukken. De citaten zijn soms één zin lang, andere keren een aantal paragrafen. De meeste citaten komen uit een ruim twintigtal documenten die in de vier boekdelen van de Geselecteerde Werken van Mao staan. De inhoud gaat vooral over Mao’s ideologie, ook wel Maoïsme genaamd.

Geschat wordt dat er alleen al tijdens de Culturele Revolutie 5 tot 6,5 miljard exemplaren van het Rode Boekje zijn uitgegeven. De “populariteit” van het boekje is vooral toe te schrijven aan het feit dat elke Chinees geacht werd er een in zijn bezit te hebben, het te allen tijde bij zich te hebben, en het te bestuderen.

Gedurende de jaren ‘60 was het Rode Boekje het meest zichtbare symbool in China. Het werd zelfs meer afgebeeld dan Mao. Op propaganda posters werden mensen vrijwel altijd afgebeeld met het boekje in de hand.

De iPhone versie van Mao’s rode boekje is gratis verkrijgbaar in de App Store en heeft als voordeel dat er een zoekfunctie in zit zodat je eenvoudig citaten kan opzoeken van de grote leider…

Mao’s little red book is gratis verkrijgbaar in de App Store.