Kinderen lopen grotere gezondheidsrisico’s door het gebruik van een mobiele telefoon

Zembla gaat aanstaande vrijdag laten zien dat kinderen een hogere kans hebben op gezondheidsrisico’s door het gebruik van een mobiele telefoon dan volwassenen. Dat komt doordat de  straling, afkomstig van de telefoon, dieper doordringt in de schedel van een kind dan in de schedel van een volwassene. Dit blijkt uit onderzoek van de Belgische kinderoncoloog Stefaan van Gool die verbonden is aan de Universiteit van Leuven en tevens de Belgische Gezondheidsraad adviseert.

Het gebruik van een mobiele telefoon zoals de iPhone door kinderen is riskant omdat telefoonstraling dieper het kinderbrein binnendringt dan bij volwassenen. Wat de gevolgen daarvan zijn, weten we pas binnen vijftig, zestig jaar. Het wereldwijd toenemen van hersen- en oortumoren brengt de WHO in verband met langdurig bellen. Verschillende Europese landen uit voorzorg maatregelen genomen om hun burgers tegen overmatige blootstelling van straling te beschermen. Zo is het in Frankrijk sinds 2010 om gezondheidsredenen voor kinderen tot 14 jaar verboden om op school een mobiele telefoon te gebruiken.

Landen als België, Duitsland en Engeland informeren hun bevolking over de gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en geven advies hoe de blootstelling aan straling kan worden verminderd. In Israël is het sinds dit jaar verplicht om mobiele telefoons, maar ook reclame-uitingen te voorzien van een tekst dat een mobiele telefoon straling genereert die schadelijk is voor de gezondheid, met name voor kinderen.

Uit de uitzending van Zembla blijkt dat de Nederlandse overheid geen voorzorgsmaatregelen neemt uit vrees voor onnodige onrust. Volgens professor E. Lebret van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is er geen onomstotelijk bewijs is dat mobiel bellen tot schadelijke gezondheidseffecten leidt:

‘Als je er zo weinig over weet, dan maak je mensen onnodig ongerust als je vanuit voorzorg actief informatie gaat verspreiden’

Risico-onderzoeker dr. J. van der Sluijs van de Universiteit van Utrecht keurt de behoudende houding van het Kennisplatform af:

‘Ik zou als burger eerder in paniek zijn als de overheid stelselmatig waarschuwingen negeert en de gezondheid van de bevolking niet serieus neemt’

De Amerikaanse epidemioloog prof. dr. D. Davis, medeoprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Milieu-Oncologie van de Universiteit van Pittsburgh, vindt de opstelling van het Kennisplatform onverantwoord:

‘De Nederlandse bevolking heeft het recht te weten waarom Belgen en Fransen verteld is hun kinderen tegen straling te beschermen. Het idee dat je mensen niet vertelt dat er mogelijk risico’s zijn, getuigt niet van respect voor hun integriteit en hun recht op informatie’

Davis schreef in 2010 de bestseller ‘Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation’. Davis was de afgelopen maand – op uitnodiging van verschillende landen – in Europa om voorlichting te geven aan overheden over hoe zij de blootstelling aan straling van draadloze apparatuur kunnen verminderen. Nederland heeft haar niet uitgenodigd.

Vorig jaar classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de blootstelling aan de straling van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’, nadat een werkgroep van dertig wetenschappers uit veertien landen een aantal wetenschappelijke studies had beoordeeld, die een verband tussen kanker en het gebruik van mobiele telefoons aantonen. Al in 2007 bleek uit onderzoek dat gebruikers van mobiele telefoons een verhoogd risico lopen op het krijgen van hersen- en oortumoren, de zogeheten brughoektumoren. Toen bleek ook dat tumoren zich vaker voordoen aan de kant van het hoofd waar de mobiele telefoon wordt gebruikt.

De Zembla uitzending  ‘Ziek van je mobieltje’ is aanstaande vrijdag 1 juni te zien om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.