iPhone en iPad gebruiker klagen Apple aan vanwege oneigenlijk gebruik locatiegegevens

Volgens Bloomberg zijn er twee Amerikanen die Apple voor de rechter willen slepen wegens het oneigenlijk gebruik van locatiegegevens op de iPhone en de iPad. Volgens de advocaat van de aanklagers moet justitie om iemand te volgen eerst een arrestatiebevel aanvragen in drievoud maar mag Apple iedereen zomaar volgen.

De aanklacht maakt weinig kans omdat de gegevens (waarschijnlijk) niet door Apple gebruikt worden. De opslag van de gegevens komt waarschijnlijk door een bug in iOS 4.x.x De gegevens worden volgens Steve Jobs niet verzonden naar Apple blijkt uit een vraag van een lezer van MacRumors. Hij stuurde Steve Jobs een email met de vraag of Apple de locatiegegevens misbruikt. Jobs antwoordde dat Apple niemand volgt via de locatiegegevens en dat de geruchten dat Apple de gegevens misbruikt onjuist zijn.

Inmiddels zijn er veel landen (Korea, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten) die Apple om opheldering hebben gevraagd over de opslag van locatiegegevens, de VVD wil zelfs het gebruik van de iPhone bij de overheid aan banden leggen totdat ze een reactie hebben ontvangen van Apple. Apple heeft nog geen reactie gegeven en het is onduidelijk of de email aan Steve Jobs en zijn reactie echt is.