Een iPad is geen computer maar een communicatiemiddel volgens het Amsterdamse Hof

In 2010 gaf RTL 664 vaste medewerkers een iPad cadeau inclusief een 3G-abonnement. Het was een kerstgratificatie vanwege het succesvolle tv-jaar in 2010. De iPad was niet alleen voor zakelijk gebruik maar mocht ook privé worden gebruikt en als werknemers RTL verlieten mochten ze de iPad houden.

rtl

Later ontdekte de fiscus dat er geen loonheffing op de geschonken iPads was ingehouden en eiste alsnog 323.687 euro. RTL was het daar niet mee eens omdat een iPad een communicatiemiddel was en daardoor was vrijgesteld van loonheffing. De meervoudige kamer oordeelde later dat een iPad een kleine computer is en geen smartphone. Daarop ging RTL in hoger beroep en afgelopen week volgde de uitspraak.

Volgens het Hof is een iPad geen computer omdat de invoermogelijkheden zoals tekst te beperkt zijn. Daarnaast is de iPad volgens het Hof vooral een een communicatiemiddel en is daarmee vrijgesteld van loonheffing. Daarmee gaat bij RTL waarschijnlijk de vlag uit want door de uitspraak ontvangt het bedrijf de loonheffingen weer retour.

Eerder dit jaar liet  Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de werkkostenregeling (WKR) voor het zakelijk gebruik van een smartphone zoals een iPhone, een tablet zoals een iPad en een laptop zoals een MacBook gaat versoepelen.

De aanpassing van de WKR zal vermoedelijk pas op 1 januari 2015 plaatsvinden en tot die tijd kan een werkgever maximaal 1,4% van de totale loonsom besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Als die vrije ruimte overschreden wordt is de werkgever het wettelijke eindheffingstarief aan loonheffing verschuldigd.