Britse premier Cameron wil diensten als iMessage, FaceTime en WhatsApp verbieden als hij niet kan meegluren

David Cameron, premier van het Verenigd Koninkrijk heeft laten weten dat de Britse overheid via een backdoor toegang moet hebben tot versleutelde berichten zoals iMessage. Als fabrikanten van hard- en software dat niet toestaan gaat hij het gebruik verbieden:

“Are we going to allow a means of communications which it simply isn’t possible to read? No, we must not.”

Cameron die op verkiezingscampagne is doelde onder meer op WhatsApp, Snapchat en andere diensten met encryptie die niet toegankelijk zijn voor geheime diensten. Aanleiding zijn niet alleen de bloedige aanslagen in Frankrijk maar ook de recente dreiging van Al-Qaeda met aanslagen op burgers in Engeland en andere westerse landen.

Cameron wil de communicatie van terroristen kunnen monitoren en maakt het een van de speerpunten van zijn herverkiezing. Hoe Cameron de Britse geheime diensten iMessage, Snapchat, Telegram en WhatsApp wil laten aftappen is nog onduidelijk. Zoals wel vaker bij politiek en verkiezingen gaat het om een proefballonetje maar feit is wel dat als hij de verkiezingen wint de nieuwe wetgeving ook de privacy van Engelse burgers in gevaar brengt. De uitspraken van Cameron zijn hier terug te zien. FaceTime en iMessage zijn al te monitoren via een gerechtelijk bevel maar Cameron wil daar dus vanaf omdat het teveel tijd kost.

In Nederland ligt de toegang van inlichtingendiensten tot “chat” gegevens van burgers ook gevoelig. Op woensdag 18 februari om 11.00 uur dient er bij de Rechtbank in Den Haag een kort geding wat aangespannen is door de stichting Privacy First en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten in verband met de bewaarplicht.

Vorig jaar heeft het Europees Hof van Justitie de Europese Dataretentierichtlijn ongeldig verklaard. Volgens het Hof is het lange tijd vastleggen van communicatiegegevens van iedereen, zonder concrete verdenking, in strijd met het fundamentele recht op privacy. Er moeten volgens het Hof objectieve criteria worden toegepast om de noodzaak van verzamelen en opslaan vast te stellen, en er moet voorafgaande controle zijn door een onafhankelijke instantie of rechter. Het onbeperkt ongericht verzamelen van metadata (verkeersgegevens) in het kader van zogenaamde ‘mass surveillance’ is volgens het Hof niet toegestaan.

Cameron