Apps in de (Mac) App Store worden per 1 januari 2015 door BTW-correctie 2% goedkoper

Apple heeft een email naar software ontwikkelaars verzonden met de melding dat Apple begin volgend jaar een ander btw-tarief gaat hanteren in de lidstaten van de Europese Unie. Per 1 januari zal ook hier niet meer het Ierse BTW-tarief van 23% gelden maar zal er een correctie plaatsvinden naar het Nederlandse belastingtarief van 21% voor software.

Het komt er op neer dat in Nederland alle Apps in de App Store en in de Mac App Store 2% goedkoper zullen worden. In andere lidstaten van de Europese Unie gaat Apple deze btw-correctie ook toepassen.

app store