Amerikaanse overheid laat encryptie technologie ontwikkelen voor iPhone

Het Amerikaanse ministerie van Defensie laat encryptie technologie ontwikkelen zodat overheidsmedewerkers veilig gebruik kunnen maken van hun iOS en Android devices. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) is bezig met de ontwikkeling van volledige systeem en data encryptie volgens InformationWeek. Dat is hard nodig want veel medewerkers bij de Amerikaanse defensie en overheid maken inmiddels gebruik van een iPhone, iPad of Android device. Medewerkers op het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werken al met een iPad en dat is ook een veiligheidsrisico.

BlackBerry was de afgelopen jaren hofleverancier bij Amerikaanse overheidsinstanties maar die tijd lijkt voorbij. Ook de introductie van de PlayBook tablet kan veel Amerikanen niet echt meer boeien omdat de meeste al gebruik maken van een iPad en de reviews over de PlayBook zijn ook niet best. RIM gaat het moeilijk krijgen dit jaar want ook het aandeel BlackBerry gebruikers daalt. Het BlackBerry marktaandeel daalde in maart met 5 procent ten gunste van Android smartphones en de iPhone.

Bij de Nederlandse overheid maken ook veel ministers, Tweede Kamerleden en ambtenaren gebruik van een iPad of iPhone. Het is onduidelijk of deze iOS devices zijn voorzien van encryptie technologie.