64% van de jongeren tussen de 8 en 18 jaar heeft een smartphone

De Stichting Mijn Kind Online en Digivaardig & Digiveilig heeft onderzoek gedaan over het gebruik van mobiele telefoons onder kinderen van 8 tot 18 jaar. Uit het onderzoek Hey, what’s app? blijkt dat bijna alle kinderen in die leeftijdscategorie in het bezit zijn van een eigen mobiele telefoon. Opvallend is dat ruim de helft  (63%) ook mobiel kan internetten en gebruik maakt van Ping en Whatsap. Aan het onderzoek hebben 2600 jongeren meegedaan.

Remco Pijpers, directeur van Mijn Kind Online:

“Met 8 jaar heeft al een kwart van de kinderen een mobiele telefoon. Vier jaar later, wanneer ze naar de middelbare school gaan hebben ze er allemaal een, steeds vaker ook met internet. Door het mobiele internet is het voor ouders echter juist lastiger geworden toezicht te houden op wat hun kinderen zien en doen op hun telefoon. Terwijl het wel heel belangrijk is kinderen te leren bewust en veilig met hun mobiel te laten omgaan.”

De smartphone zoals de iPhone is aan een enorme opmars bezig. 54% van de kinderen tussen 8 en 18 jaar heeft al een smartphone. 8-jarigen hebben nog vooral een ‘gewone’ mobiel, terwijl 80% van de 17-jarigen een smarthphone heeft.

Whatsapp en Ping

Berichtenservices zoals Whatsapp en Ping zijn onder jongeren razend populair, inmiddels veel populairder dan bellen. Een derde van de kinderen maakt hier dagelijks gebruik van. Bijna 70% van de 13-plussers belt, sms’t, Whatsappt en Pingt wekelijks meer dan 100 keer. Contact met moeders is daarbij het belangrijkst: tieners doen dat via Whatsapp en Ping, jonge kinderen bellen. Omdat niet alle kinderen internet op hun mobiel hebben worden gewone sms’jes nog steeds door meer jongeren gebruikt dan Whatsapp of Ping.

60% kan niet meer zonder gsm

Net als hun ouders en naar goed voorbeeld hechten kinderen veel waarde aan hun telefoon. Bijna 60% van de kinderen is het ermee eens dat je er niet bij hoort zonder mobiel. Bijna de helft heeft zijn telefoon zelfs ’s nachts aan en in de buurt. Jongeren vinden zelf ook dat een mobiel wel erg belangrijk is geworden: driekwart (75%) van de kinderen is het eens met de stelling ‘Mijn generatie is verslaafd aan zijn mobiele telefoon’. Ruim de helft (53%) van de jongeren zegt zelf ook echt niet zonder zijn of haar mobiel te kunnen. Hoe ouder de kinderen, hoe meer belang ze hechten aan hun telefoon. Toch storen kinderen en jongeren zich soms ook aan het veelvuldige gebruik van het mobieltje.

Kosten

Prepaid toestellen zijn vooral populair bij jonge kinderen. Vanaf hun 17e kiezen jongeren bij voorkeur voor een telefoon met een abonnement. De meerderheid van de 17-jarigen heeft het mobieltje zelf betaald, terwijl jongere kinderen het toestel vaak van hun ouders krijgen. Bij 67% betalen de ouders de abonnementskosten of prepaid belkosten. In 13% van de gevallen delen ouders en kind de kosten, 21% van de kinderen betaalt de telefoonkosten zelf. Ondanks stijgende abonnementskosten en de toenemende populariteit van (duurder) mobiel internet zijn de telefoonkosten in vergelijking met 2009 nauwelijks gestegen. Van de 8- tot 12-jarigen geeft maar een klein deel meer dan 10 euro per maand uit. De helft van de 13-plussers geeft meer dan 20 euro per maand uit, 10% meer dan 50 euro. Per ongeluk geld uitgeven komt, net als 2 jaar geleden, regelmatig voor. Een op de 5 kinderen heeft wel eens geld uitgegeven door onbedoeld een app te kopen of een abonnement voor ringtones, sms-diensten of spelletjes af te sluiten. Sommige jongeren heeft dat meer dan 100 euro gekost.

Gebruik thuis en op school

Op de meeste scholen (72%) gelden regels voor mobiele telefoons. 1 op de 10 kinderen moet het mobieltje bij binnenkomst inleveren, op bijna alle scholen moet de telefoon uit of op stil staan tijdens de lessen. De telefoons worden nauwelijks ingezet voor educatieve toepassingen tijdens de les, slechts 3% van de kinderen zegt dat dit wel eens gebeurt. Thuis heeft een derde van de kinderen te maken met regels over het gebruik van hun mobieltje. Er zijn regels over hoe vaak en hoe lang er gebeld mag worden, met wie en voor hoeveel geld. Bij evenzoveel kinderen zijn er geen regels thuis. Hoe ouder de kinderen, hoe minder regels.

Bron: Rapport Hey, what’s app? 8 – 18 jarigen en mobiele telefoons