4G masten zijn in Nederland in de randstad niet schadelijk maar in België wel

De Nederlandse overheid heeft testen laten uitvoeren waaruit blijkt dat de nieuwe 4G netwerken de stralingsnormen niet overschrijden. Diezelfde overheid verkocht onlangs ook de 4G frequenties en heeft dus enig belang bij een probleemloze test. Opmerkelijk is ook dat de test niet is uitgevoerd door een onafhankelijk meetbureau maar door het Antennebureau in opdracht van de overheidsorganisatie het Agentschap Telecom. De metingen zijn in Amsterdam gedaan bij een test 4G antenne. De stralingsintensiteit van de mast bleef tijdens de test onder de normen die gezondheidsrisico’s zouden kunnen veroorzaken.

Uit wetenschappelijk onderzoek bleek eerder al dat kinderen wel vatbaar zijn voor GSM straling. De hersenen zijn nog niet volgroeid en ze hebben een dunnere schedel. Volgens de Nederlandse overheid is dat onzin. Ook epidemioloog Devra Davis, werkzaam aan de universiteit van Pittsburgh waarschuwt in haar boek met de titel Disconnect voor de mogelijk schadelijke straling van mobiele telefoons. Davis merkte op dat fabrikanten van mobiele telefoons zoals Apple en RIM het advies geven om mobiele telefoons niet direct tegen het oor te houden tijdens het bellen.

weballen

Op de bovenstaande thermografische foto zie je links een normale situatie en rechts het resultaat na 15 minuten bellen. Rood kan schade veroorzaken op lange termijn. Apple geeft het advies om 1 centimeter afstand te houden en de fabrikant van de BlackBerry RIM 2,5 centimeter. Door dat advies is Davis er niet van overtuigd dat de straling van mobiele telefoons niet schadelijk is. Volgens Davis is er een stijging te zien van hersentumoren in de leeftijdsgroep van twintig tot dertig jaar en heeft onderzoek aangetoond dat straling met lage energie cellen kan beschadigen.

Ook uit niet wetenschappelijk onderzoek bleek al jaren geleden dat bellen met een gsm niet zo best voor je is. 1 ei en twee gsm’s. De 2 GSM’s waren 65 minuten met elkaar in gesprek. De eerste 15 minuten gebeurde er niets met het ei Na 25 minuten was het ei heet aan het worden en na 45 minuten was het ei zacht gekookt en na 65 minuten was het ei hard gekookt.

testEn als je denkt dat GSM straling gevaarlijk is dan moet je deze BBC Panorama aflevering even terugkijken via YouTube. WiFi is vanwege de hogere straling (voor kinderen) veel gevaarlijker. Hier deel 1 en hier deel 2.

In 2011 classificeerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de blootstelling aan de straling van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’, nadat een werkgroep van dertig wetenschappers uit veertien landen een aantal wetenschappelijke studies had beoordeeld, die een verband tussen kanker en het gebruik van mobiele telefoons aantonen. Al in 2007 bleek uit onderzoek dat gebruikers van mobiele telefoons een verhoogd risico lopen op het krijgen van hersen- en oortumoren, de zogeheten brughoektumoren. Toen bleek ook dat tumoren zich vaker voordoen aan de kant van het hoofd waar de mobiele telefoon wordt gebruikt.

In België mogen de providers Belgacom en Mobistar in dichtbevolkte gebieden zoals Brussel geen 4G netwerk uitrollen vanwege de strenge stralingsnormen in België. Dat mag dan wel klinken als een Belgenmop maar dat is het niet. In Brussel mag het elektromagnetische veld van de 4G antennes de norm van 3 volt per meter niet overschrijden. Daarbovenop geldt per operator een beperking van 1,5 volt per meter in een straal van 200 meter rond elke antenne. Daarmee hanteert Brussel de strengste norm ter wereld. In Vlaanderen en Wallonië gelden overigens veel minder strenge regels mar daar wonen per vierkante kilometer ook weer minder mensen.

Opvallend is dan weer wel dat één van de testgebruikers van 4G mobiel breedband in België het Universitair Ziekenhuis van Brussel is. Professor Jacques De Keyser van het UZ:

” We hopen in 2013 gebruik te kunnen maken van 4G in Brussel. Zoniet gaan we het moeten doen met de middelen die we hebben”

Misschien is het goed als Professor De Keyser eens belt met zijn collega Dirk Adang, verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Uit zijn onderzoek met 124 laboratoriumratten blijkt dat de straling van mobiele telefoons op lange termijn voor een grote stijging van het aantal sterfgevallen kunnen zorgen. Drie groepen dieren die tijdens het onderzoek werden blootgesteld aan gsm-, antenne- en wifistraling hadden een dubbel zo hoog sterftecijfer dan de niet blootgestelde groep.

Tot slot verwijzen we graag nogmaals naar het onderzoek van het Franse ministerie van milieu-hygiëne, veiligheid en werk waaruit blijkt dat de straling van GSM, WiFi en bluetooth helemaal niet zo gevaarlijk is als wij denken. Franse wetenschappers hebben twee jaar onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat op korte of lange termijn de straling van de radio frequenties geen invloed heeft op de volksgezondheid.

De grote vraag is natuurlijk of de overheid de gezondheid van burgers wel serieus neemt en waarom beweren wetenschappers zoveel tegenstrijdige dingen over de effecten van GSM straling. Het is net als met auto’s, die kan je ook op water laten rijden en toch rijden we massaal op fossiele brandstof. Smartphones en GSM’s vertegenwoordigen inmiddels een miljarden industrie (alleen in 2010 al werden er 1,4 miljard mobiele telefoons verkocht) die wel eens veel meer opbrengt dan de opbrengsten van brandstof en dan begrijp je ook beter waarom het bellen met een GSM niet schadelijk is.

We bellen!

webellen