Vrije Universiteit gaat iPad introduceren bij eerstejaarsstudenten

De afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen van de Vrije Universiteit wil de iPad introduceren bij eerstejaarsstudenten, als ondersteunend apparaat voor het gebruik van digitale leermiddelen. Het ‘Mobile Learning Initiative’ heeft als doel e-learning te introduceren in het bachelor- en masteronderwijs van scheikunde en farmaceutische wetenschappen.

Hierdoor ontstaat er direct een breed draagvlak onder studenten voor het verhogen van de inzet van deze middelen (zoals weblectures, electronische studieboeken, instructievideo’s, etc.). Vooral de inzet tijdens het experimentele onderwijs zal extra aandacht krijgen. Het betreft hier een pilot-project, waarbij de afdeling het gebruik van het apparaat, maar ook de gerelateerd digitale leermiddelen, zal evalueren met behulp van het onderwijscentrum van de VU.

In het kader van dit project krijgen alle eerstejaars studenten van de afdeling Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen een iPad in bruikleen van de afdeling. Hiermee wordt er onder alle studenten een breed draagvlak gecreëerd voor het gebruik van het digitale lesmateriaal.

Ingezonden mededeling door: Willem-Jan van Zeist, VU waarvoor dank!