Verhagen: EU-brede aanpak iPad abonnementen Apple op dit moment nog niet aan de orde

Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een schriftelijke reactie gegeven op de vragen van de Tweede Kamerleden Schaart en Taverne van de VVD. In het stuk geeft Verhagen aan dat hij op de hoogte is van de plannen van Apple waardoor abonnees van kranten geen toegang meer krijgen tot een gratis editie per 1 april en dat Apple 30% van de abonnementsopbrengsten wil ontvangen van de uitgevers maar dat het nu te vroeg is om actie te ondernemen:

Ik kan me de schrik en verontrusting bij sommige uitgevers op zich voorstellen, omdat ze nieuwe kansen zien op de iPad en deze boodschap niet verwacht hadden. Echter, de exacte plannen van Apple en de consequenties daarvan zijn nog niet duidelijk. Tussen de partijen vindt nog nader overleg plaats. De Persgroep geeft bijvoorbeeld aan dat het daarom nog te vroeg is om bezorgd te zijn over de plannen van Apple. Vooralsnog kan hierover dan ook geen oordeel worden gegeven.

Verhagen wil niet spreken van machtsmisbruik omdat de exacte plannen nog onduidelijk zijn. Er kan daarom niet worden beoordeeld of sprake is van misbruik. Als er sprake is van machtsmisbruik, kan de NMa hiertegen optreden volgens Verhagen maar er zijn nog geen klachten van uitgevers bij de NMa binnengekomen.

De Kamerleden Schaart en Taverne vroegen in de brief ook aan Verhagen of hij contact wil zoeken met Eurocommissaris Kroes maar ook dat is op dit moment niet nodig. De NMa heeft al contact opgenomen met de Europese Commissie en mededingingsautoriteiten in andere lidstaten zoals België maar er is geen formeel onderzoek gestart.

De Belgische minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) laat op dit moment via de Belgische mededinginsautoriteit onderzoeken of Apple zich schuldig maakt aan machtsmisbruik door uitgevers te verplichten iPad-abonnementen op kranten of tijdschriften te verkopen via de App Store. Ook zij blijken echter nog geen duidelijkheid te hebben over de exacte plannen van Apple en de consequenties daarvan.

Verhagen denkt dat een EU-brede aanpak vooralsnog niet aan de orde is maar geeft aan dat de Europese Commissie het handelen van Apple in het algemeen kritisch volgt.