Overheid geeft duizenden ambtenaren een iPad maar betalen ze daar ook loonheffing over?

Gisteren onthulde Apple dat de Nederlandse overheid bij Apple meer dan 5000 iPads heeft besteld. De vraag is hoe het zit met de loonheffing. RTL kreeg vorig jaar een naheffing van de fiscus van meer dan 3 ton omdat ze alle 664 vaste medewerkers in 2010 een iPad cadeau hebben gegeven als kerstgratificatie inclusief 3G-abonnement. Volgens de Wet op de Loonbelasting moet een werknemer daar loonheffing over betalen en dat is niet gedaan.

De vraag is of de overheid dat zelf ook doet. We vroegen ons eerder al af of Eerste en Tweede kamerleden ook loonheffing betalen over de iPads die ze ontvangen bij hun aanstelling? Een paar honderd iPads zijn blijkbaar niet nieuwswaardig genoeg maar nu het om duizenden iPads gaat is het wel interessant om te weten of de overheid met twee maten meet. Een bedrijf kan onbelast geen iPad weggegeven aan een werknemer maar mag de overheid dat dan wel of betaald de overheid gewoon loonheffing over de iPads? We zijn benieuwd maar weten het antwoord eigenlijk al.

De rechtbank Haarlem oordeelde vorig jaar dat een iPad een computer is en we vermoeden dat de overheid gaat melden dat de iPad geheel zakelijk wordt gebruikt en dan valt het onder de voorwaarden voor belastingvrije verstrekking en hoeft er geen loonheffing worden ingehouden.

Update:

De Belastingdienst heeft via een nieuwsbericht een reactie gegeven over de aankoop van de iPads in 2012. Naast het zakelijk gebruik kunnen de iPads ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Net zoals voor iedere andere werkgever heeft dat ook voor de Belastingdienst als werkgever fiscale consequenties.

Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onderdeel van is, past sinds 2012 de werkkostenregeling toe. Door deze regeling kan een werkgever maximaal 1,4% (2012) van de totale loonsom (de ‘vrije ruimte’) besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Als die vrije ruimte overschreden wordt is de werkgever het wettelijke eindheffingstarief aan loonheffing verschuldigd. Onder deze verstrekkingen vallen dus ook de als belast loon ter beschikking gestelde iPads.

1