Mogelijk vanaf augustus 2013 iPad-basisscholen in Amsterdam en Zoetermeer

Aanstaan de maandag presenteren opiniepeiler Maurice de Hond, de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) en onderwijswethouder Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) van Zoetermeer plannen om vanaf augustus 2013 iPad-basisscholen te openen. De wethouders staan beiden positief tegenover het idee om iPad-scholen in te voeren in hun gemeente.

De vier willen een zogenaamde Steve Jobsschool opzetten, waar leerlingen les krijgen met iPads. Het plan wordt maandagmiddag gepresenteerd in Amsterdam. De scholen moeten ‘op veel aspecten anders worden opgezet en ingericht dan bestaande scholen’. Als zich genoeg mensen aanmelden wordt gekeken of een dergelijke school haalbaar is.
Het initiatief heeft de naam Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (o4nt.nl) gekregen.

Opiniepeiler Maurice de Hond:

“In ons plan gaat het onderwijs uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht deze maximaal tot ontwikkeling (21th century skills) te laten komen. We zoeken hiermee de grenzen van wat toegestaan is op.”

Na de presentatie van maandag hopen de initiatiefnemers dat ook het ministerie van Onderwijs de nieuwe vorm van lesgeven zal erkennen. Om het plan te verwezenlijken moeten bestaande onderwijs-applicaties geschikt worden gemaakt voor de iPad. Het doel is om ervaringen met andere scholen te delen zodat zij ook de digitale lesmethode kunnen overnemen:

“We hebben minimaal 25 tot 30 ouders nodig voor een school en het streven is drie tot vijf scholen. Als er meer animo is, is dat alleen maar mooi.”

Bron: nu.nl en meer informatie vanaf maandag via: o4nt.nl