Manifest voor iPad-basisscholen (Steve Jobsscholen) gepubliceerd

Vanmiddag heeft de o4nt.nl (onderwijs voor een nieuwe tijd) initiatiefgroep van Maurice de Hond, Irene FelixErik Verhulp en Luc de Vries een manifest gepubliceerd met als doel om in 2013  in één of meerdere gemeenten een Steve Jobsschool te beginnen. Een compleet nieuwe basisschool waarbij de iPad qua opzet en inrichting een cruciale rol speelt. De initiatiefgroep zoekt (voldoende) ouders en andere geïnteresseerden om in augustus 2013 in één of meerdere gemeenten met deze school te beginnen. Tijdens de persbijeenkomst waren wethouder Lodewijk Asscher (Amsterdam) en Mariëtte van Leeuwen (Zoetermeer) aanwezig om te laten zien dat zij zeer geïnteresseerd zijn om deze scholen in hun gemeenten te verwelkomen.

De initiatiefgroep wil via de website o4nt.nl voldoende ouders, leerkrachten, gemeenten en andere geïnteresseerden vinden om diverse scholen op basis van deze aanpak op te zetten. Deze scholen zullen de Steve Jobsscholen genoemd worden met daarachter de naam van de gemeente of de buurt waar het schoolgebouw is gevestigd. In het manifest worden de 4 hoofdelementen van de aanpak als volgt geformuleerd:

1. Elk talent wordt gekend

Het onderwijs gaat uit van de talenten van de individuele leerling en is erop gericht om deze
maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken, mede door samenwerking.
Pedagogiek en Didactiek houden rekening met de individuele leerstijl van de leerling.

2. Combinatie van fysiek (schoolgebouw) en virtueel (internet)

De school bestaat uit een fysieke component (het gebouw) en een virtuele component. De
school is het hele jaar open. Het gebouw, zonder klaslokalen, is open van 8.30 tot 18.30 uur,
50 weken per jaar, en de virtuele component is altijd open en overal bereikbaar. Alle
leerlingen (ook de jongste) zullen beschikken over een iPad. Ze kunnen daarmee verbinding
leggen met de virtuele afdeling van de school en gebruik maken van de enorme hoeveelheid
educatieve apps. Leren kan altijd en overal plaats vinden. Leren is dus niet langer synoniem
met het aanwezig zijn in het fysieke gebouw. Leren is synoniem met een lerende houding die
overal kan worden benut, ook bij afwezigheid en tijdens vakantie en met inachtneming van
de onderwijsdoelstellingen.

3. 21st century skills

Het onderwijs is gericht op het verwerven van de vaardigheden van de 21e eeuw zoals
creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie,
samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale- en motorische
vaardigheden. Leerlingen zullen daarbij gebruik maken van de meest recente hard- en
software. Zo verwerven zij impliciet ook de voor het basisonderwijs gestelde
basiscompetenties.

4. Community

Juist omdat een belangrijk deel van het leren buiten het gebouw plaats vindt, is de rol van de
ouders van groot belang. School en omgeving (ouders, bedrijven, instellingen en anderen)
zijn via de community met elkaar verbonden en versterken de kwaliteit van het onderwijs.
Ouders zijn dus actief partner in het onderwijsproces en vervullen ook een onmisbare rol bij
de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs. Ervaringen worden breed
gedeeld en de omgeving wordt van harte uitgenodigd bij te dragen aan het onderwijs.

De initiatiefnemers realiseren zich dat bepaalde aspecten van deze aanpak ook al door andere scholen worden toegepast. Maar zij willen deze aspecten en een serie andere binnen deze nieuwe school implementeren, zodat het effect optimaal is. Door volledige openheid bij de opgedane ervaringen hopen de initiatiefnemers bestaande scholen te inspireren datgene over te nemen wat bij hun school past.
Eerste kontakten met ouders, onderwijswereld en politiek zijn enthousiast en lijken erop te wijzen dat velen zich zullen inspannen om deze school tot stand te brengen. Meer informatie via: www.o4nt.nl