Gebruik van iPad in het voortgezet onderwijs heeft geen effect op schoolprestaties

Het onderzoekscentrum van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek gedaan naar het gebruik van tablets zoals de iPad in het basis- en voortgezet onderwijs. Directeuren en leerkrachten verwachten vooralsnog geen effecten op schoolprestaties maar wel enig positief effect op de motivatie van leerlingen.

Sinds de oprichting van de zogenaamde Steve Jobs scholen is er vaak gediscussieerd over het nut van deze scholen. Veel scholen in het basis en in het voortgezet onderwijs experimenteren met het gebruik van tablets. Uit het onderzoek van het Kohnstamm Instituut blijkt dat applicaties op een tablet nauwelijks de prestaties van leerlingen verbeteren. Slechts één app voor rekenen in het voortgezet onderwijs, bleek een positief effect op de motivatie van leerlingen te hebben.

Scholen werken vaak met tablets om beter te kunnen aansluiten op de huidige informatiemaatschappij. Dat lijkt in het voortgezet onderwijs beter te lukken dan in het basisonderwijs omdat het daar vaak nog om kleinschalige pilots gaat met veel problemen met de infrastructuur. Daarbij is het niet goed meetbaar of de schoolprestaties op basisscholen  verbeteren door de geringe inzet van tablets.

Leren wordt niet automatisch leuk met een tablet. Kinderen willen ook niet altijd op een tablet werken. Het gebruik van de tablet is veel belangrijker dan het apparaat zelf:

Als je technologie in de klas gebruikt, moet je wel weten hoe je dat het beste kunt doen. Als je een elektronisch schoolbord hebt en je gebruikt het alleen maar om een kopie van het lesboek te projecteren dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin. Zo werkt het ook met tablets.

iPad onderwijs