92% van de top 500 websites is geschikt voor weergave op een iPad, 16% voor Android tablets

Uit een rondje langs de top 500 websites blijkt dat Apple’s iPad op die websites meer geliefd is dan Android tablets. Het onderzoek is gedaan door Blaze Software en het bedrijf kwam tot de ontdekking dat slechts 16% van de websites geoptimaliseerd is voor weergave op een Android tablet. 92% is geschikt voor de iPhone en de iPad of heeft een geoptimaliseerd deel van de website voor de iPad. De meest logische verklaring daarvoor zou het marktaandeel van de iPad kunnen zijn, of zoals CNET het onlangs beschreef:

“Apple measures iPad sales in the millions per month, while Motorola measures sales in the thousands.”