100 van de 38.000 Fontys studenten krijgen een iPad

Fontys Hogescholen is met zo’n 38.000 studenten, 4.000 personeelsleden en een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren, een van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. De 31 instituten verzorgen ruim 200 bacheloropleidingen. Van de 38.000 studenten gaan er het komend studiejaar 100 heel gelukkig worden. In verband met een pilotproject geeft Fontys honderd studenten een iPad. Zij doen mee aan een pilotproject waarbij ze moeten bijhouden wat hun ervaringen zijn. Daarmee is Fontys ook de eerste onderwijsinstelling in Nederland die de iPad op zo’n grote schaal gaat gebruiken.

Volgens een bericht in het Brabants Dagblad kost de aanschaf van de iPads 100.000 euro. Fontys wil weten hoe mobiele ICT-apparaten een bijdrage kunnen leveren aan hedendaags onderwijs. De iPad, is er daar een van. Nienke Meijer, lid van de raad van bestuur van Fontys:

“Wat wij willen weten is: heeft de student van nu behoefte aan dit soort tablets”

Elke hogeschool van Fontys mag bepalen wie een iPad krijgt. De iPads worden aan het begin van het studiejaar in bruikleen uitgereikt. Half december wil Fontys evalueren wat de ervaringen zijn en die willen wij ook graag weten.