MacWereld.nl is niet meer

Bij veel Apple blogs gaat het tegenwoordig niet meer over de inhoud maar vooral om de hits die bezoekers creëren. Wat andere Nederlandse blogs schrijven valt niet eens meer op en is ook niet belangrijk. Het gaat vooral om het eerste kopiëren en vertalen van blog berichten van buitenlandse websites en hoe belangrijk je zelf bent. Trieste van dat alles is dat al die Nederlandse Apple blogs zo druk bezig zijn met hun eigen winkel dat ze niet eens hebben opgemerkt dat MacWereld.nl afgelopen vrijdag is gestopt.

MacWereld.nl was een Apple website die het Apple nieuws via korte berichten bracht en dan vooral zonder toeters en bellen. Door een redacteur die vooral zichzelf bleef. De inhoud van de berichten was altijd belangrijker dan de auteur van het artikel. Iets waar veel Apple blogs een voorbeeld aan kunnen nemen.

Martin van Spanje:

“MacWereld is zeven jaar lang in de lucht geweest. Het doel van MacWereld was om “zaken die er toe doen” te publiceren, waarbij roddels, speculatie, en persoonlijke meningen van de redacteuren achterwege zouden blijven, en bronnen-onderzoek en neutrale berichtgeving voor redacteuren verplicht zou zijn. Het is echter niet goed mogelijk gebleken om redacteuren te vinden die nieuws op deze manier wilden brengen. Als piepkleine redactie is het niet meer te bolwerken, zeker niet als hobby naast het gewone werk. Het is zeven jaar super leuk geweest maar de plicht roept elders,” aldus van Spanje.

MobileMac mist MacWereld nu al en dat er maar enkele berichten per maand werden geschreven vinden wij als “micro” Apple blog helemaal niet storend. Desalniettemin veel dank aan MacWereld voor 7 jaar berichten over Apple. 

Martin van Spanje eigenaar en oprichter van MacWereld en iWereld kan je vanaf nu nog volgen via twitter want Pliep is ook gestopt.