Apple en Foxconn hebben werkomstandigheden in iPhone en iPad fabrieken beter gemaakt

Inspectieteams van de onafhankelijke Fair Labor Association (FLA) hebben opnieuw in kaart gebracht hoe het is gesteld met de arbeidsomstandigheden in de Chinese Foxconn fabrieken die Apple gebruikt voor de productie van hardware zoals de iPhone en de iPad. Volgens het laatste rapport van de FLA hebben Apple en Foxconn veel gedaan om de werkomstandigheden op de werkvloer te verbeteren. 284 aanbevelingen van de FLA waren inmiddels geïmplementeerd of voltooid. Volgens de FLA kunnen het aantal uren van de werknemers nog wel naar beneden.

Alle Foxconn fabrieken maken zich nog steeds schuldig aan overschrijding van het wettelijk toegestane aantal werkuren per week. Vrijwel alle werknemers werken zo’n 11 dagen achter elkaar zonder één dag vrij. Bij 63% van de werknemers van één fabriek is het salaris slechts $356 per maand en onvoldoende om van te leven. Medewerkers krijgen de eerste 30 minuten van hun overwerk niet betaald en Foxconn huurt veel stagiaires in om in de nachtelijke uren te werken.

Apple heeft met de FLA afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De FLA stelde begin 2012 een lijst met 360 actiepunten op met een deadline die eindigt in july 2013. 79% van deze actiepunten zijn inmiddels al uitgevoerd zodat werknemers onder betere werkomstandigheden kunnen werken.

FLA CEO Auret van Heerden:

“Our verification shows that the necessary changes, including immediate health and safety measures, have been made. We are satisfied that Apple has done its due diligence thus far to hold Foxconn accountable for complying with the action plan, including the commitment to reform its internship program. When we finished our initial investigation in March, Foxconn promised to address concerns with its internship program by ensuring that student interns do not work overtime, their work has a more direct connection to their field of study, and they understand that they are free to terminate the internship if and when they wish.”

Goed nieuws maar de grootste stap moet nog genomen worden. Werknemers mogen nog maar 60 uur per week (inclusief overuren) werken en daar zijn ze niet echt blij mee. Extreme overuren zijn niet meer toegestaan en daardoor weten veel medewerkers minder inkomsten te genereren. Het Foxconn personeel ontvangt ter compensatie inmiddels wel meer salaris en er zijn tienduizenden extra werknemers aangetrokken die de overuren moeten compenseren.